Ga naar de inhoud

Privacy- en cookieverklaring

Bij Barsoi Kostuumspeciaalzaak hechten we grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten. Persoonsgegevens die we verwerken worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Ook nemen we maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Zijn er onduidelijkheden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 030 – 737 0411 of stuur een bericht naar info@barsoi.nl.

Opslag van informatie

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Barsoi Kostuumspeciaalzaak in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • het verbeteren van de website door inzicht te krijgen op welke manier deze wordt gebruikt;
 • het verbeteren van onze marketingactiviteiten;
 • relatiebeheer en uitvoering van onze diensten;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • product- en dienstontwikkeling.

Barsoi Kostuumspeciaalzaak verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

 • ons een e-mail stuurt;
 • een contactformulier invult;
 • een online afspraak maakt;
 • telefonisch contact opneemt;
 • aanmeld voor de digitale nieuwsbrief;
 • een online een prijsopgaaf doet;
 • een product of dienst bij ons afneemt naar aanleiding van bovenstaand contact.

Je bent als gebruiker niet verplicht deze persoonsgegevens bij ons achter te laten, maar zonder deze gegevens zijn onze diensten beperkt bruikbaar.

Doeleinde van de gegevensverwerking

Barsoi Kostuumspeciaalzaak verzamelt en gebruikt je persoonlijke informatie, zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Specifiek worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd;
 • het kunnen uitvoeren van opdrachten, het beheren van de daaruit ontstane relaties en het verrichten van activiteiten waarmee het klantenbestand kan worden vergroot;
 • als klant en/of nieuwsbriefabonnee worden je naam en e-mailadres gebruikt om een digitale nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden. Je kunt je hiervoor altijd afmelden in de mailing zelf;
 • het leveren van verkoopondersteuning en support voor, tijdens en na de opdrachten die wij mogen uitvoeren.

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig om onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we naast persoonlijke informatie ook informatie op die is samengesteld uit grote hoeveelheden anonieme informatie over onze gebruikers. Deze anonieme informatie is niet te herleiden naar jou als individu en helpt ons om:

 • beter te begrijpen hoe barsoi.nl wordt gebruikt;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

Het verstrekken van gegevens aan derden

Barsoi Kostuumspeciaalzaak zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Barsoi Kostuumspeciaalzaak zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijkere uitspraak. We kunnen jouw gegevens echter wel verstrekken aan derde indien noodzakelijk voor de uitvoering van de volgende diensten:

 • het uitbrengen van offertes en/of prijopgaven;
 • facturering en boekhouding vanuit ons boekhoudprogramma.

Barsoi Kostuumspeciaalzaak behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de onderliggende opdracht uit te besteden aan een subverwerker. Barsoi Kostuumspeciaalzaak behoudt zich tevens het recht voor om persoonlijke gegevens of een deel daarvan te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Mocht zich een situatie van fusie of overname voordoen, dan zal Barsoi Kostuumspeciaalzaak je hiervan op de hoogte stellen per e-mail en/of een publicatie op de website.

Beveiliging van gegevens

Barsoi Kostuumspeciaalzaak draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We maken gebruik van een logische toegangscontrole, gebruikmakend van wachtwoorden of keys. Alle verbindingen van en naar de webapplicatie(s) gaan via een beveiligde SSL-verbinding. Tevens maken we gebruik van fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging tot onze voertuigen en fysieke locatie(s). Alle medewerkers en/of subverwerkers van Barsoi Kostuumspeciaalzaak zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Gebruik van cookies

De website barsoi.nl maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen. De cookies die Barsoi Kostuumspeciaalzaak plaatst worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het verbeteren van de website, door inzicht te krijgen op welke manier deze wordt gebruikt;
 • het verbeteren van onze marketingactiviteiten;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het onthouden van sessies en e-mailadressen voor de WordPress applicatie.

Het is mogelijk om deze cookies uit te zetten via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van onze website minder goed of wellicht niet meer functioneren.

Google Analytics

Barsoi Kostuumspeciaalzaak maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt Barsoi Kostuumspeciaalzaak bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke paginabronnen ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen aanbieden. Lees het Privacybeleid van Google en voor meer specifieke informatie ook het Privacybeleid van Google Analytics.

Links naar andere websites

De website van Barsoi Kostuumspeciaalzaak bevat mogelijk links naar websites van derden. Barsoi Kostuumspeciaalzaak is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Europese privacywetgeving (AVG) door deze derden.

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om Barsoi Kostuumspeciaalzaak te vragen welke persoonsgegevens over jou zijn opgeslagen. Ook kun je Barsoi Kostuumspeciaalzaak verzoeken om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of in bepaalde gevallen te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via info@barsoi.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Barsoi Kostuumspeciaalzaak kan besluiten haar privacyverklaring aan te passen. De betreffende wijzigingen worden direct opgenomen in deze privacyverklaring. Wij raden uw daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Vragen

Mocht je vragen over de privacyverklaring hebben, dan kan je contact opnemen met Barsoi Kostuumspeciaalzaak via info@barsoi.nl of telefonisch via 030 – 737 0411.